Back to overview

Op weg naar zelfsturing – Wanneer goede koffie alleen niet meer volstaat

In een complexe, snel veranderende wereld is het essentieel om als team verbinding te houden met elkaar en om onze tijd samen zo effectief mogelijk te gebruiken. Zo kunnen we de collectieve intelligentie ten volle te benutten en toch maximaal focus en resultaat neerzetten. Krachtige processen en zorgzame facilitatie zijn hiervoor essentieel. iLeanwil in de komende periode teams ten volle ondersteunen om effectief samen te werken, ook online. Daarom delen we onze inzichten en ervaring met jullie en  ontwikkelden we materiaal dat we gratis ter beschikking stellen, en dat je snel en praktisch kan inzetten. 

Het gemis van koffie en meer

Untitled_Artwork 29.png

‘Ik mis de koffiemachine-babbels.’ 
Wanneer onze collega Dieter dat op het einde van onze online meeting laat vallen, valt bij ons allemaal het kwartje. We missen de koffiemachine. Die van op kantoor. Niet omdat de koffie zo geweldig is, maar om de babbels die we daar hebben. De leukste en soms zelfs belangrijkste babbels gebeurden daar, tussen meetings en overlegmomenten door.  

Nu we uitsluitend online samenwerken als team hebben we die verrijkende pauzes niet meer, en zijn we vooral gefocust en strak getimed aan het vergaderen. Er is natuurlijk de check-in bij het begin van de meeting, waar we wel echt connectie maken met elkaar. En toch missen we die leuke, onnozele, onbeduidende maar tegelijkertijd zo essentiële momentjes aan de koffiemachine.  

Want die babbels zijn de lijm van onze verbinding. Daar leer je je collega omarmen waarderen om wie hij nog is, buiten die geweldige expert in zijn vakgebied, of die persoon die altijd voor iedereen klaarstaat. Je leert er elkaars humor appreciëren en draagt elkaars zorgen. Je lacht mee om een situatie bij een klant, waar je anders geen weet van hebt. En je reikt je collega de melk aan. Met een knipoog. En dat beginnen we echt heel erg te missen. 

Herken je dit? En wat hebben jullie er op gevonden om dit gemis op te vangen? We zijn heel nieuwsgierig! 

Virtuele koffiepauze

Wij beginnen alvast te experimenteren met deze dingen:  

  • Aan het einde van onze meeting een kwartiertje koffiebabbel reserveren 
  • Ook wanneer we individueel aan het werk zijn geconnecteerd blijven via online call (met video uit), en sporadisch iets zeggen tegen elkaar, gewoon, omdat dat gezelliger is. Verrassend effect: het lijkt net alsof je naast elkaar aan het bureau zit te werken. 
  • Spontaan, zonder echte reden of nood, een collega opbellen om te horen hoe het gaat en wat er leeft 
  • Een chat kanaal #koffiemachine waar niet-noodzakelijke weetjes en info gepost wordt 
  • Virtueel vrijdagsaperitief: breng je informele teammomenten online. Ontmoet elkaar op zoom met maar 1 doel: samen het weekend inzetten 
  • Wist-je-datjes-kwis: maak een #kanaal of gedeeld document waar leuke kwisvragen gepost worden, die gaan over die zaken die je anders aan de koffiemachine zou bespreken. We geven je graag een wist-je-datjes template mee.