Back to overview

Op weg naar zelfsturing – Slim, snel en toch samen beslissen

In een complexe, snel veranderende wereld is het essentieel om als team verbinding te houden met elkaar en om onze tijd samen zo effectief mogelijk te gebruiken. Zo kunnen we de collectieve intelligentie ten volle te benutten en toch maximaal focus en resultaat neerzetten. Krachtige processen en zorgzame facilitatie zijn hiervoor essentieel. iLean wil  teams ten volle ondersteunen om effectief samen te werken, ook online. Daarom delen we onze inzichten en ervaring met jullie en 
ontwikkelden we materiaal dat we
gratis ter beschikking stellen, en dat je snel en praktisch kan inzetten. 

De essentie van online consent besluitvorming

Leren om slim, snel en samen te beslissen tijdens online meetings kan ons heel wat tijd en onnodig energieverlies besparen. Bovendien leidt dit tot betere, meer gedragen afspraken. 
Wijzelf gebruiken hiervoor consent besluitvorming, een proces dat centraal staat binnen Sociocratie 3.0. Daardoor maken we samen goeie beslissingen, zonder in eindeloze gesprekken iedereen te horen en op zoek te gaan naar consensus. Iedereen 100% zijn zin geven is vaker niet dan wel haalbaar, kost veel tijd en leidt niet altijd tot de slimste beslissingen. 

Wat is consent besluitvorming?

Consent besluitvorming vertrekt vanuit een voorstel om van daaruit op zoek te gaan naar een ‘goed genoeg voor nu en veilig genoeg om te proberen’-afspraak voor iedereen door de wijsheid van de groep in te brengen. Die ontbrekende wijsheid toont zich via bezwaren die mensen uiten. 

Een bezwaar is niet zomaar een ‘nee’ of een persoonlijke voorkeur, maar een reden waarom het voorstel tot ongewenste effecten zou leiden. Zijn er geen bezwaren meer, dan is het voorstel een afspraak geworden die ‘goed genoeg’ is, alle collectieve wijsheid bevat en door iedereen gedragen wordt. 

Mogelijks hoorden jullie al over deze manier van beslissingen nemen of gebruiken jullie consent besluitvorming al in vergaderingen.

Ben je nog niet vertrouwd met Sociocratie 3.0 en consent besluitvorming? Lees dan Sociocratie 3.0 – de businessnovelle die het beste naar boven haalt uit mens en organisatie, of start alvast met dit gratis fragment. Of schrijf je in voor onze online cursus consent besluitvorming [link naar onze eerste online consent curcus] 

HOE PAS JE DIT ONLINE TOE?

Voor diegenen onder jullie die vertrouwd zijn met consent besluitvorming, zijn hier onze tips om ook online effectief afspraken te maken op deze manier.

  • Goede voorbereiding is het halve werk 

Stuur het voorstel voor de online bijeenkomst naar de deelnemers  zodat ze alvast kunnen onderzoeken of en welke bezwaren er leven. Deze voorbereidingstijd win je in veelvoud terug tijdens je bijeenkomst.  

  • Maak het voorstel zichtbaar  

Deel je scherm met de anderen als je het voorstel presenteert en zorg dat iedereen kan meelezen in jouw document. Zo zijn het huidige voorstel en de eventuele wijzigingen daarop die straks volgen altijd zichtbaar voor iedereen.    

  • Eerst begrijpen, dan oordelen 

Doe na het presenteren van het voorstel een kort rondje waarbij iedereen de kans krijgt om verklarende vragen over het voorstel te stellen. Zorg als facilitator dat het telkens duidelijk is wie als volgende spreekt, bijvoorbeeld door telkens de volgende persoon aan te duiden. Verklarende vragen gaan over verduidelijking van het geschreven voorstel, niet over meningen of suggesties. Bewaak dit als facilitator en durf in te grijpen waar nodig. 

  • Maak bezwaren zichtbaar
Consent decision making

Bezwaren wil je niet in een rondje horen, maar tegelijkertijd zichtbaar maken. Om dit in een online meeting efficient te doen, kan je onze ‘online consent besluitvormingskaarten’ gebruiken. Als iedereen met behulp van deze kaartjes eventuele bezorgdheden of bezwaren toont, is het in een wip duidelijk wat er moet gebeuren om het voorstel ‘goed genoeg’ te krijgen.  

  • Visualiseer wijzigingen aan het voorstel 

Wanneer er vanuit een bezwaar een mogelijke wijziging op het voorstel is gesuggereerd, noteer deze wijziging dan heel zichtbaar in een andere kleur in de tekst. Zo ziet iedereen duidelijk over welke wijziging het gaat. Zijn er geen bezwaren meer tegen de wijziging, maak je dat duidelijk door de kleur te wijzigen naar dezelfde kleur als de rest van het voorstel. 

  • De afspraak de wereld insturen 

Documenteer de afspraken die je maakt en zorg dat het voor iedereen duidelijk is waar na de online meeting afspraken terug te vinden zijn. Communiceer de gemaakte afspraken ook naar collega’s die niet bij de online bijeenkomst konden zijn.  

Aan de slag

Ziezo, hopelijk hebben jullie zin om met behulp van deze tips en tools (online) aan de slag te gaan met consent besluitvorming. Vinden jullie dit nog een hele uitdaging, of ben je niet vertrouwd met deze krachtige manier van afspraken maken, contacteer ons dan via onderstaande knop.

We wensen jullie vruchtbare (online) vergaderuren toe! 

Extra hulp nodig?

Bekijk dan zeker ons trainingsaanbod rond verbindende besluitvorming.