Back to overview

Case KU Leuven

Netwerkstructuur, de vernieuwende basis voor een wendbare organisatie

Ook een agile organisatie met zelfsturende teams heeft nood aan structuur. Agile betekent niet dat alles kan en alles mag. Een duidelijk kader creëert namelijk een veilige omgeving waarin vrijheid kan groeien en ‘geconsumeerd’ kan worden. Deze case van KU Leuven toont heel mooi aan dat agile werken en structuur perfect hand in hand kunnen gaan.

Wat bij ICTS – de centrale IT-dienst van de KU Leuven – wel tot het verleden behoort, is het idee van één overheersende hiërarchie. Er is nog steeds nood aan een bepaalde ordening, maar afhankelijk van de context kunnen individuen, teams of groepen op verschillende manieren samenwerken. Dit concept van parallelle organisatiestructuren is ook bekend als een netwerkstructuur. Op dit ogenblik kennen we binnen ICTS drie verschillende contexten die om hun eigen structuur vragen: WAT/WANNEER, HOE en WIE. Samen vormen ze de identiteit van ICTS. Deze netwerkstructuren ontstonden op natuurlijke wijze vanuit de transformatie naar een wendbare, agile organisatie. En wie weet wat de toekomst nog brengt: agile organisaties zijn voortdurend in beweging, dus deze structuur zal ongetwijfeld ook bij ICTS nog verder evolueren.

Hieronder vertellen zij je zelf hun verhaal.